Yeşil Enerji sınıfına giren rüzgar gülü kuleleri ve rüzgar gülü kanatlarında kullanılan yardımcı ekipmanlar ve parçaların projelendirme, tasarım ve üretimleri yapılmaktadır.

- Rüzgar gülü kanat üretimi yardımcı ekipmanları
- Rüzgar gülü kulesi yardımcı ekipmanları